Une peinture mise en lumière #1

La rédaction du site pierre-soulages.com publie sur facebook.com/Pierre.Soulages.officiel les éléments d’une enquête sur la peinture « 9 novembre 1954 », 100 x 73 cm, n° du catalogue raisonné 157. Dépôt du FRAC de Bretagne au musée des Beaux-Arts de Rennes.
Cette peinture était visible dans l’exposition « Le retour de la lumière » en place dans le patio du musée sous la verrière rénovée.

Cette nouvelle série s’intitule:
Une peinture mise en lumière

 • Épisode 01

La peinture « 9 novembre 1954 » est répertoriée dans « L’œuvre complet….

Publié par Pierresoulages_officiel sur Lundi 21 décembre 2020

 • Épisode 02

En novembre 1954, Pierre Soulages se produit à la Kootz Gallery, New York…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Mercredi 23 décembre 2020

 • Épisode 03

Le texte de James Fitzsimmons (voir ci-dessous en illustration l’extrait…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Mardi 29 décembre 2020

 • Épisode 04

« Peinture 100 x 73 cm, 9 novembre 1954 » rejoint de 1956 à 1982 la…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Vendredi 1 janvier 2021

 • Épisode 05

« Notre » peinture circule alors principalement en Bretagne dans toute une…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Mardi 5 janvier 2021

 • Épisode 06

A l’occasion de cette visite, Pierre Soulages fit remarquer que…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Jeudi 7 janvier 2021

 • Épisode 07

La reproduction de cette peinture a été souvent utilisée pour les…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Dimanche 10 janvier 2021

 • Épisode 08

A la Galerie Art & Essai l’examen de la peinture par l’artiste lui-même…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Vendredi 15 janvier 2021

 • Épisode 09

Le cadre, le lieu, la lumière, le voisinage, soit le contexte…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Jeudi 21 janvier 2021

 • Épisode 10

Ce n’est pas le moindre des contextes que le voisinage d’une œuvre. Dans…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Mardi 26 janvier 2021

 • Épisode 11

Un pas de côté et la lumière change. Et change notre regard. Cette…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Lundi 8 février 2021

 • Épisode 12

En 2000 déjà au musée de Rennes et initié par le Frac, un autre…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Jeudi 11 février 2021

 • Épisode 13 et fin

La multiplication des images à l’excès, ces fantômes du réel, serait…

Publié par Pierresoulages_officiel sur Mardi 16 février 2021


Jean-Roch Bouillier, directeur du musée des beaux-arts de Rennes présente en vidéo l’accrochage « Le retour de la lumière ».

 

Courtesy Musée des Beaux-arts de Rennes, DR

Courtesy Musée des Beaux-arts de Rennes, DR

Soulages, dix-neuf peintures au Louvre

Textes inédits de Bruno Duborgel autour des œuvres de Pierre Soulages présentées au Louvre en 2019.
Conçu comme un petit « catalogue privé » à côté du catalogue officiel l’ouvrage présente les 20 œuvres de Pierre Soulages exposées au Louvre entre décembre 2019 et mars 2020 à l’occasion du centenaire de l’artiste.
Bruno Duborgel nous invite ici à un voyage initiatique pour pénétrer l’œuvre de Pierre Soulages.

Soulages og Danmark – Andrea Rygg Karberg

Pierre Soulages’ førnævnte udsmykningsopgave til Musikhuset i Aarhus har sin baggrund i, at Danmark meget tidligt i Soulages’ kunstnerliv så prompte tog ham til sig. Det var af stor og uforglemmelig betydning for den unge maler.

Det startede med, at kunsthistorikeren Haavard Rostrups rejste til Paris i 1949 for at forberede en vigtig udstilling af tidens bedste franske kunst til det danske publikum. Rostrup så ved denne lejlighed tilfældigvis Soulages’ allerførste separatudstilling. Han tog forbi den flere gange – for til slut at blive overbevist om, at denne unge ukendte kunstner skulle med på den danske udstilling. Derved blev Soulages for første gang præsenteret for det danske publikum med en større ophængning på Rostrups skelsættende udstilling, Levende Farver, der blev vist på Charlottenborg i 1950. Udstillingen fik et væld af besøgende, ikke mindst yngre danske kunstnere, der hungrede efter at se det nyeste franske efter den manglende ajourføring under besættelsen. Næppe var udstillingen åbnet, før den unge danske maler Mogens Andersen hørte, at her var billeder af en ung franskmand, der havde noget tilfælles med hans egne. De to kunstnere skulle senere udvikle et langt venskab.

Året efter, i 1951, fandt Soulages’ anden separatudstilling sted, hos Børge Birch i København. Soulages og hans hustru Colette opholdt sig i denne forbindelse en måned i Danmark, hvor de bl.a. besøgte Bornholm. Det var deres første udlandsrejse efter krigen. Så godt som alle værker på udstillingen blev solgt til private. Den første samler nogensinde, der købte et værk af Soulages, var således en læge fra Århus10. Som led i tidens kunstdebat, roste Pola Gauguin i Ekstrabladet udstillingen for at vise, ”at nonfigurativt maleri ikke blot er en formålsløs leg med form og farve, men rummer mange sporer til kunstens udvikling. Det er dog en afgørende betingelse, at den ikke kører sig fast i en smuk dekorativ form, men stræber efter at naa frem til en rytmisk spænding, der kan give udtryk for et indre liv.” 11

I 1963 var det igen Haavard Rostrup, der stod for ophængning og en katalogartikel, da Foreningen Fransk Kunst arrangerede en stor og væsentlig retrospektiv Soulages udstilling med omkring 100 værker – længe før noget tilsvarende fandt sted i Frankrig. Udstillingen blev afholdt i malerisalene på Ny Carlsberg Glyptotek og viste primært mørke skrabede kompositioner af stor styrke og tyngde. Politiken skrev: ”Hvad denne franskmand præsterer, er renlivet malerkunst. Her tjener stof, form og farve kun ønsket om at give udtryk for oplevelser af rent visuel karakter – men det betyder jo ikke, at hans maleri bliver til en steril abstraktion. Takket være kontrasten mellem lyst og mørkt, stort og småt, tungt og let, råder han over virkemidler, som i høj grad kan påvirke vort sind. Men han tvinger os til at gå den omvej, som bliver nødvendiggjort af maleriets sprog.”12 Verden er lille – Ordrupgaards grundlægger Vilhelm Hansen var i sin tid en hovedfigur ved oprettelsen af Foreningen Fransk Kunst, og Haavard Rostrup blev siden museumsdirektør for Ordrupgaard. Rostrup bevarede livet igennem venskabet med Pierre og Colette Soulages.

Ti år senere fulgte en ny dansk Soulages udstilling op på 1963, udstillingen ved at vise 24 hovedværker fra 1969-72. Det var Lars Rostrup Bøyesen, der præsenterede international kunst i Centralsalen i Aalborgs nye Nordjyllands Kunstmuseum, otte måneder efter museets indvielse. Udstillingen i 1973 var domineret af værker i to farver – sort-blå, sort-okker eller sort-hvid. Her var vældige horisontale lærreder med eksempelvis vibrerende blå forløb og store sorte enkelt svungne tegn på lyst lærred. Monumental styrke – eller en ny afklaret enkelhed og tilsyneladende lethed. En anmelder sagde rammende: ”Tilsyneladende er hans billeder lette at gå til i kraft af deres enkle dekorative virkning, men også kun tilsyneladende. I realiteten har de et slags indbygget to-trins-raketsystem, hvor det andet trin åbenbarer den indre spænding og nerve, der gør dem til bevægende kunst.”13

Berlingske Tidende mente, at Soulages ”næppe, nogetsteds, [havde] haft så vellykket en ophængning.” Aalborg havde nu fået ”verdens formentlig p.t. bedste museum for bildende kunst”, hvorimod man i København ”i snart halve århundreder” havde ”efterlyst bedre udstillings og museumsforhold” – og den roste Soulages udstilling måtte efterfølgende vises for hovedstadens publikum på Gentofte Rådhus.14

I 1979 udstillede Soulages igen hos Børge Birch, hvorfra Rostrup Bøyesen erhvervede det ene af kunstnerens tre bronzerelieffer til Nordjyllands Kunstmuseum. I betragtning af, hvor mange værker af Soulages, der findes i dansk privateje, er det påfaldende lidt, der er trængt ind i landets offentlige samlinger. Udover bronzerelieffet er der et oliemaleri og en gouache på Statens Museum for Kunst samt et enkelt litografi i Kobberstiksamlingen.

Til gengæld fik Danmark i 1982 Soulages’ rumudsmykning til foyeren i Musikhuset i Aarhus, af arkitekten Johan Richter, hvilket oprindeligt var Mogens Andersens ide. Værket består af tre gange fem kvadratiske trækasser (113 x 113 x 10 cm) bemalet med akrylmaling, der er ophængt som tre lodrette kolonner i kabler ude i rummet. Værket var fra begyndelsen tiltænkt netop dette rum – de kvadratiske trækasser afspejler de mange kvadrater i arkitekturen, de tre kolonner rummets mange hvide søjler, og en af de benyttede farver, den brun-gule, matcher bygningens mursten. Afstanden mellem disse to kolonner er nøje indtænkt i kompositionen, således at mellemrummene inddrages og får betydning.

Samtidig med indvielsen af Musikhuset i 1982, fandt en stor retrospektiv Soulages udstilling sted. Den fyldte med sine 54 værker først hele Kunstbygningen i Aarhus og blev ledsaget af et katalog med tekster af Mogens Andersen og Pierre Soulages. (Samtidig viste Aarhus Kunstmuseum værker af de andre kunstnere repræsenteret i Musikhuset, Mogens Andersen, Richard Mortensen og Jean Arp). Udstillingen vistes efterfølgende på Kunstpavillonen i Esbjerg og til slut på Charlottenborg i København, hvor danskerne jo oprindeligt blev introduceret til Soulages i 1950. I kølvandet fulgte mange fine anmeldelser. Berlingske Tidende roste kunstnerens sikkerhed: ”[…] maleren har også en sådan tro på sine indskydelser, at hans tillid næsten af sig selv forplanter sig til tilskueren. I billederne siger han, at det skal være netop på den måde og ikke så meget som et strøg anderledes. I sin kunst taler han til os med den videndes autoritet.”15 Informations anmelder fremhævede Soulages som ”en gammel kending og ven af Danmark”, ”Det både tunge og kropslige i hans brede strøg appellerer til vore begreber om håndværk og ærlighed og det poetiske i farvens dybe klange går os til hjertet.”16 Denne udstilling gav et bredt overblik og introducerede nogle af de nye outrenoir-malerier. I bagklogskabens lys er det pudsigt at læse denne bemærkning: ”Om den interesse for effekten af forskellige overfladestrukturer, som ses i en række sorte billeder fra de seneste år, rummer værdier udover de iøjnefaldende og dekorative, skal være usagt.”17 Et åbent spørgsmål – som i dag nok må besvares med, at netop disse malerier har skabt Soulages’ andet internationale gennembrud som en førende kunstner i vores samtid via hans implicitte forståelse af værkets interaktivitet.

Soulages’ værker er endvidere blevet vist på et væld af gruppe og temaudstillinger i Danmark, eksempelvis De Franske på Frederiksberg Rådhus i 1958, Fremmed Kunst i Dansk Eje på Louisiana i 1964, De frie kunstnere på Den Frie Udstilling og på Nordjyllands Kunstmuseum i 1974, Paris-København på Den Frie i 1981 og Dansk-Franske kunstforbindelser i det 20. århundrede på Sophienholm i 1996.

Ordrupgaards tidligere direktør, Hanne Finsen, mødte Soulages i 1950erne i Paris, og i hendes udstilling på Statens Museum for Kunst (i det daværende Anneks på Kastelsvej) i 1967, Hyldest til fransk kunst fra Courbet til Soulages, gav hun ham i titlen en fornem plads. Til sin Matisseudstilling i 1970 bad hun endvidere Soulages skrive en tekst til kataloget om Matisse, der også er en nøgle til forståelsen af Soulages’ egen kunst.

Nærværende udstilling på Ordrupgaard er priviligeret af at kunne vælge frit fra 60 års kunstneriske frembringelser. Den har aldrig været tænkt som en retrospektiv udstilling, den er ikke kronologisk, men alle Soulages’ væsentligste typer af maleriske kompositioner er alligevel repræsenteret.

Ordrupgaards udstilling er skabt specifikt til den nye særudstillingssal, med dens varierende loftshøjde, skæve vinkler og to svagt hældende vægge, og er næsten at betragte som en installation. Soulages er inderligt interesseret i arkitektur, og ophængningen og værkudvalget er skabt ud fra en model af salen, som han ofte har for vane.

Anne-Birgitte Fonsmark er således nu den tredje direktør for Ordrupgaard, der bidrager til at knytte Soulages til landet ved at iværksætte nærværende udstilling på Danmarks fransk-danske kunstmuseum par excellence. Ordrupgaard kan nu endelig i kraft af den nye tilbygning vise en Soulages udstilling, knap et kvart århundrede efter den forrige i landet.


NOTER

Soulages og Danmark

10. Garde, C.F.: ‘Den sorte farves mester’, in: Aarhus Stiftstidende, 4.7. 1982
11. Gauguin, Pola: ‘Den Franske Kunstner Pierre Soulages’, in: Ekstrabladet, 27.8. 1951
12. Engelstoft, Bertel: ‘En sort messe’, in: Politiken, 5.5. 1963
13. Bache, Renal: ‘Forskellige som nat og dag’, in: Aalborg Stiftstidende, 25.2. 1973
14. Raae, Paul: ‘I Aalborg forstår de at vise kunst’, in: Berlingske Tidende, 7.3. 1973
15. Jespersen, Gunnar: ‘Soulages’ enkle tegn’, in: Berlingske Tidende, 20.11. 1982
16. Sutton, Gertrud Købke: ‘Maleriet som poetisk oplevelse’, in: Information, 4.-5.12. 1982
17. Sutton, Gertrud Købke: Op.cit.

 

Soulages et le Danemark – Andrea Rygg Karberg

La commande à Pierre Soulages de l’œuvre mentionnée ci-dessus pour la Maison de la Musique à Aarhus, tient à ce que le Danemark, dès les débuts de son parcours d’artiste, avait adopté Soulages, un soutien qui fut d’une signification inoubliable pour le jeune peintre.

Tout avait commencé lorsque l’historien de l’art Haavard Rostrup s’était rendu à Paris en 1949 pour préparer une grande exposition au Danemark sur ce que l’art français contemporain produisait de meilleur. Au cours de ce séjour, Rostrup vit par hasard la première exposition personnelle de Soulages. Il y passa plusieurs fois – et fut finalement convaincu que ce jeune artiste inconnu devait participer à l’exposition. Aussi Soulages fut-il pour la première fois présenté au public danois, avec deux toiles, lors de cette importante exposition, Couleurs vivantes, que Rostrup organisa à Charlottenborg en 1950. Il y vint énormément de monde, et notamment les jeunes artistes danois qui avaient soif de connaître la nouvelle expression artistique française après les années d’enfermement de l’occupation. Peu après l’ouverture, Mogens Andersen apprit qu’il s’y trouvait des tableaux d’un jeune Français qui avaient certains points communs avec les siens, et les deux artistes allaient ensuite développer une longue amitié.

L’année suivante, en 1951, la deuxième exposition personnelle de Soulages eut lieu à la galerie Børge Birch à Copenhague. À cette occasion, Soulages et sa femme Colette séjournèrent pendant un mois au Danemark, où ils visitèrent entre autres l’île de Bornholm. C’était leur premier voyage à l’étranger depuis la guerre. Quasiment tous les tableaux de l’exposition furent vendus à des particuliers. Le tout premier collectionneur qui fit l’acquisition d’une œuvre de Soulages fut ainsi un médecin d’Aarhus.10 Pola Gauguin fit dans Ekstrabladet l’éloge de l’exposition, soulignant, au coeur du débat artistique de l’époque, combien celle-ci révélait que “la peinture non-figurative n’était pas seulement un jeu gratuit sur la forme et la couleur, mais ouvrait des voies pour l’évolution de l’art. À la condition impérative, cependant, qu’elle ne se fige pas dans une belle forme décorative, mais aspire à une tension rythmique, susceptible d’exprimer la vie intérieure.”11

En 1963, Haavard Rostrup eut de nouveau la responsabilité de l’accrochage, ainsi que d’un article de catalogue, lorsque “Foreningen Fransk Kunst”, l’Association Art Français, organisa une grande exposition rétrospective sur Soulages, réunissant environ cent de ses œuvres – bien avant que cela n’eût été fait en France. Elle eut lieu dans les salles de peinture de la Ny Carlsberg Glyptotek et présentait essentiellement des compositions sombres, à la lame, de grande force et poids. On put lire dans Politiken : “La prestation de ce Français est de la pure peinture. Ici matière, forme et couleur ne servent qu’à exprimer un vécu de caractère purement visuel – ce qui ne signifie pas que sa peinture soit de l’abstraction stérile. Grâce au contraste entre le lumineux et l’obscur, le grand et le petit, le lourd et le léger, il maîtrise des effets particulièrement à même d’influer sur notre esprit. Mais il nous force à faire le détour que rend nécessaire le langage de la peinture.”12 Le monde est petit : le fondateur d’Ordrupgaard, Wilhelm Hansen, fut en son temps une figure centrale de l’Association Art Français, et Haavard Rostrup allait plus tard devenir le conservateur d’Ordrupgaard. Rostrup resta d’ailleurs toute sa vie un ami de Pierre et de Colette Soulages.

Dix ans plus tard, une nouvelle exposition danoise consacrée à Soulages fit suite à l’exposition de 1963, en réunissant vingt-quatre œuvres essentielles de la période 1969-1972. Lars Rostrup Bøyesen présentait alors l’art international dans la salle L’exposition de 1973 était dominée par des œuvres à deux couleurs – noir-bleu, noir-ocre ou noir-blanc – par des immenses toiles horizontales avec entre autres de vibrants développements de bleus, et par des toiles claires aux grands signes noirs fluctuants. Une force monumentale – ou une nouvelle simplicité et légèreté apparentes. Un critique souligna de façon pertinente : “En apparence, ses peintures sont d’accès facile en raison de leur simple effet décoratif, mais ce n’est qu’une apparence. En réalité, elles possèdent une sorte de système de fusée à deux étages, le deuxième temps révélant la tension et la nervosité intérieures qui en font un art émouvant.” 13

Dans Berlingske Tidende, on put lire que Soulages n’avait “sans doute jamais bénéficié d’un accrochage aussi réussi.” Aalborg avait à présent été doté du musée “sans doute le plus adapté du monde à l’art pictural”, alors qu’à Copenhague “pendant près d’un demi-siècle” on avait “réclamé de meilleures conditions d’exposition et de meilleurs musées” – et l’exposition acclamée de Soulages dut ensuite être montrée au public de la capitale à la mairie de Gentofte.14

En 1979, Soulages exposa de nouveau à la galerie Børge Birch, où Rostrup Bøyesen fit l’acquisition d’un des trois reliefs en bronze de l’artiste pour le Nordjyllands Kunstmuseum. En considération du nombre d’œuvres de Soulages qui se trouvent dans des collections privées danoises, il est étonnant que si peu d’entre elles aient trouvé le chemin des collections publiques du pays. Outre le relief en bronze, on peut voir une peinture à l’huile et une gouache au Statens Museum for Kunst et une lithographie à ‘Den Kongelige Kobberstiksamling’.

Par contre, sur une proposition de Mogens Andersen, le Danemark fit mettre en œuvre en 1982 la commande pour le foyer de la Maison de la Musique d’Aarhus, de l’architecte Johan Richter. L’œuvre se compose de trois fois cinq caisses de bois quadrangulaires (113x113x10cm), peintes à la peinture acrylique et suspendues en trois colonnes verticales par des câbles. L’œuvre a été réalisée spécialement en fonction de la salle – les caisses de bois quadrangulaires reflétant les nombreux quadrilatères de l’architecture, les trois colonnes faisant écho aux nombreux piliers blancs, et une des couleurs utilisées, le brun jaune, étant en harmonie avec les briques du bâtiment. La distance entre les colonnes est soigneusement prise en compte dans la conception, de sorte que l’espacement, inclus dans l’œuvre, est significatif.

Simultanément à l’inauguration de la Maison de la Musique, en 1982, se déroula une grande rétrospective Soulages. Réunissant (cinquante-quatre) œuvres, elle occupait entièrement le Kunstbygning (Maison des Arts) d’Aarhus. Les textes du catalogue étaient écrits par Mogens Andersen et Pierre Soulages. En même temps, Aarhus Kunstmuseum (Musée des Beaux-Arts) présentait des œuvres d’autres artistes représentés à la Maison de la Musique, Mogens Andersen, Richard Mogensen et Jean Arp. L’exposition Soulages fut ensuite montrée au Kunstpavillonen à Esbjerg et finalement à Charlottenborg à Copenhague, où les Danois avaient été initiés à Soulages en 1950. Elle reçut de nombreuses critiques élogieuses. Berlingske Tidende souligna la maîtrise de l’artiste : “[…] le peintre a une telle foi en son intuition que sa confiance se transmet au spectateur. Dans ses peintures, il affirme que tout, à une touche près, doit être précisément comme ça et pas autrement. Dans son art, il nous parle avec l’autorité de celui qui sait.”15 Le critique de Information fit ressortir que Soulages était “une ancienne connaissance et un ami du Danemark”, “Le caractère à la fois lourd et corporel de ses touches en appelle à nos propres notions sur l’artisanat et l’honnêteté, et la poésie contenue dans le timbre profond de la lumière parle directement à notre coeur.” L’exposition offrait une vaste vue d’ensemble de l’œuvre et introduisait quelques-unes des nouvelles peintures outrenoir. À distance, il est amusant de lire cette remarque : “Sur la question de savoir si l’intérêt pour les effets de diverses structures de surface, visible dans une série de peintures noires de ces dernières années, est porteur d’autres valeurs que celles évidentes et décoratives, nous ne nous prononcerons pas”.16 Une question ouverte, donc – à laquelle on peut sans doute répondre aujourd’hui que ces peintures-là, justement, provoquèrent la deuxième percée internationale de Soulages comme artiste majeur de notre temps, en raison entre autres de sa compréhension implicite de l’interactivité de l’œuvre.

Outre les expositions mentionnées, Soulages a au cours des ans participé à une quantité d’expositions collectives ou thématiques au Danemark, entre autres Les Français, à la mairie de Frederiksberg en 1958, Art étranger dans les collections danoises à Louisiana en 1964, Les Artistes libres à Den Frie Udstilling et à Nordjyllands Kunstmuseum en 1974, Paris-Copenhague à Den Frie Udstilling en 1981 et Relations artistiques franco-danoises au XXe siècle à Sophienholm en 1996.

La précédente conservatrice d’Ordrupgaard, Hanne Finsen, avait rencontré Soulages dans les années 1950 à Paris et, pour l’exposition qu’elle présenta au Statens Museum for Kunst (dans l’ancienne annexe de Kastelsvej) en 1967, elle lui accorda une place d’honneur dans l’intitulé même : Hommage à l’art français de Courbet à Soulages. Lorsqu’elle organisa une exposition sur Matisse en 1970, elle demanda à Soulages d’écrire un texte pour le catalogue, texte qui donne également une clef pour l’art de Soulages lui-même.

L’exposition actuelle d’Ordrupgaard a le privilège d’avoir pu choisir librement dans soixante années de production. Elle n’est pas conçue comme une rétrospective, elle n’est pas non plus chronologique, mais tous les genres essentiels de Soulages y sont malgré tout représentés.

L’exposition d’Ordrupgaard a été créée spécialement pour la nouvelle salle des expositions temporaires, avec ses hauteurs de plafond variées, ses angles obliques et ses murs inclinés, et elle peut pratiquement être considérée comme une installation. Soulages est particulièrement intéressé par l’architecture, et, comme il le pratique souvent, il a conçu l’accrochage et le choix des œuvres à partir d’une maquette de la salle.

Anne-Birgitte Fonsmark se trouve ainsi être la troisième conservatrice d’Ordrupgaard à contribuer à nouer des liens entre Soulages et notre pays en réunissant ses œuvres dans ce qui est, au Danemark, le musée franco-danois par excellence. Et Ordrupgaard peut enfin, grâce à sa nouvelle extension, proposer une exposition sur Soulages, à peine un quart de siècle après la dernière qui ait eu lieu au Danemark.


NOTES

10. Garde, C.F. : ‘Den sorte farves mester’ (‘Le Maître de la couleur noire’), in : Aarhus Stiftstidende, 4.7. 1982

11. Gauguin, Pola : ‘Den Franske Kunstner Pierre Soulages’ (‘L’Artiste français Pierre Soulages’), in : Ekstrabladet, 27.8. 1951

12. Engelstoft, Bertel : ‘Une messe noire’, in : Politiken, 5.5. 1963

13. Bache, Renal : ‘Forskellige som nat og dag’ (‘Aussi différents que la nuit et le jour’), in : Aalborg Stiftstidende, 25.2. 1973

14. Raae, Paul : ‘I Aalborg forstår de at vise kunst’ (‘A Aalborg ils s’entendent à exposer de l’art’), in : Berlingske Tidende, 7.3. 1973

15. Jespersen, Gunnar : ‘Les signes simples de Soulages’, in : Berlingske Tidende, 20.11. 198216. Sutton, Gertrud Købke : Op.cit
 

Anne-Camille Charliat, sur le site


Anne-Camille Charliat est Docteur en philosophie de l’Université Paris Sorbonne et diplômée d’un master en Histoire de l’art.

Troisième donation Pierre et Colette Soulages au Musée Soulages

Courtesy musée Soulages :

En juillet 2020, Pierre et Colette Soulages font part d’une nouvelle marque de générosité à l’égard du musée Soulages en effectuant une importante et généreuse donation :
– un ensemble de 18 peintures sur papier (les célèbres brous de noix dès 1946 et aussi des gouaches, fusain ou encre sur papier)
– 5 grandes toiles emblématiques de 1949 à 2000
– et le vase de Sèvres réalisé avec les ateliers de Sèvres en 2000.

 

Soleil agissant, Sol agens, Soulages par Jean-Yves Tayac

Préface

de Benoît Decron,
Conservateur en chef du patrimoine, musée Soulages, Rodez
 

[…]
Jean-Yves Tayac a rencontré Pierre Soulages il y a quelques années. Ils échangèrent immédiatement sur l’art et la poésie, dans la maison de Sète. Ayant déjà publié des recueils de poésie, Tayac avait écrit des poèmes en vers libres sur les œuvres du peintre, notamment les eaux-fortes, les brous de noix et les peintures Outrenoir. Il les montra au peintre et lui laissa son manuscrit.
Son univers est fait d’instants précis et d’impressions sublimées : de l’art de l’esquive et du swing, comme Georges Carpentier, du cadrage-débordement parfait, comme Vincent Clerc. Tayac est l’exemple même de l’homme contemporain qui dans ses actes mêle sport et culture, sans ambiguïté et en toute sincérité. Son univers professionnel, l’enseignement et la médiation du sport de haut niveau, ne pouvait s’épanouir sans le secours de la pensée et de la philosophie. Un archer ne s’est jamais contenté d’envoyer une flèche. Un samouraï, sabre en main, ne fait pas de pantomime absconse… Tayac sait que Les mémorables échappées cyclistes tiennent davantage de l’héroïsme et de la stratégie, de l’Illiade et l’Odyssée en somme, que des tenues multicolores ou de la pharmacie. L’écriture et le sport sont des mécaniques de précision, autant que des émotions.
On peut toujours envoyer des pointeroles dans un but vide…
Les poèmes de Jean-Yves sont à la fois ronds et pointus, lumineux et sombres, vifs ou retenus. Sa manière d’écrire relève de la chorégraphie, tout en mouvements et en pauses. Les poèmes expriment sa sensibilité face aux œuvres de Soulages qui furent pour lui à Sète et au musée Soulages, comme des révélations. Ce sont des lignes de force, des liens entre l’artiste, ses œuvres et lui-même, son histoire personnelle : que lui apporte cette contemplation ? Le monde de l’histoire de l’art se repaît de définitions, s’agite sous l’œil des scrutateurs. La poésie apporte au regard une ivresse qui n’existe pas dans les livres spécialisés.
Comme la tache de goudron jetée sur le mur de la rue Combarel qui fascinait tant Soulages adolescent — Est-ce un coq ? Est-ce une « pauvre salissure » ? – les poèmes sont de l’ordre de l’inexplicable, en lisière de l’ignorance et des habitudes cognitives. De là naît la force poétique, la liberté fondamentale à tout créateur : Soulages n’a cessé d’associer son œuvre à la poétisation, à l’humanisation du monde sensible. Les poèmes traduisent une vision personnelle, éloignée du commentaire ou de la description ; ils n’illustrent pas.
Il en est des mots enchainés les uns aux autres, de leur scansion à la ligne, des vides qui les séparent (le silence) comme de La peinture, des formes ramassées ou linéaires, des couleurs et noir notamment, du lien plus ou moins lâche entre eux. « Théâtre de bouche » comme disait le poète Gherasim Luca au service de l’œuvre de Soulages, comme un champ de possibles, une peinture sur laquelle jouent le hasard et la volonté.
Pour célébrer Le précieux anniversaire de Pierre Soulages, je recopie cet appel au voyage pictural de Jean-Yves Tayac :

La morsure du temps
semblable à celle que le sel inflige aux cargos
amène jusqu’à nous les océans instables
qui nous manquent toujours
qui se font désirer
Outremer
Outrenoir

 
 
 

Singularité, l’étrave de ta main

[…]
Enveloppé dans l’amer épiderme,
rouille liquide en sommeil
dans les sombres méandres de son devenir,
le brou de noix laisse,
sur le rivage blanc du papier,
l’empreinte étale de ses tristes pontiques,
la nostalgie de son origine,
là où l’ombre ne se laissait pas apprivoiser.

Ici nos jours parfois sont éclairés,
lorsque le brou de noix dévore la lumière,
que le sang de la terre fertilise le monde,
autour de ta maison.
[…]

 
 

L’écume du bitume

[…]
Dans ton refuge clos
où la lumière vibre le temps s’efface aussi,
dans l’immobilité des cèdres sans passé.

Tu y peins le présent,
le présent seulement,
le présent ignoré,
que ta main tisse
en labours de goudron,
dans un champ sans clôture.

Œuvre au noir qu’en silence tu tires
de la macération d’un bois fossile,
Osiris végétant son éternelle résurgence.

Éclats d’opacité,
ivres de transparence,
quand la lumière extrait
l’écume du bitume
dans le silence de ta volonté.

 

Cri de lumière

[…]
Au-delà du silence
il y a encore le silence.

Derrière le rideau de l’outrenoir
le noir devient lumière.

Tu es descendu,
seul et déterminé,
dans le pays des ombres,
sans guide et sans viatique,
pour nous restituer,
dans un cri de lumière,
les semences fertiles de notre humanité.

 

Foudre noir

[…]
Il est le soleil noir agissant sur la lumière.
Séparant de la trame un fil,
un fil plus fin que le plus fins de tes cheveux de
jais.
Il est celui qui sépare le plomb de l’or
dans l’océan primordial de nos fulgurances.

Il est l’architecte qui apprivoise les regards.

Sa main,
charpente d’un bateau,
renversée sur l’horizon
de la raison,
délivre l’inconnu.

 


Extraits de Soleil agissant, Sol agens, Soulages

Soleil agissant, Sol agens, Soulages